DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Et alkoholproblem kommer aldrig fra den ene dag til den anden. Det tager mange år at opbygge et stort alkoholforbrug eller et decideret misbrug. Langt de fleste med et alkoholmisbrug har haft et overforbrug imellem 10 til 15 år før de søger hjælp, i form af behandling og samtaler. En alkoholafvænning vil altid være både fysisk og psykisk. Den fysiske trang til alkohol vil for langt de fleste være meget hurtig ovre, men den psykiske del vil ofte følge med resten af livet. Derfor er det også umuligt at komme ud af et misbrug alene. Det kræver hjælp fra andre og for langt de fleste kræver det professionel hjælp i form af behandling og kognitiv adfærdsterapi.

Ambulant alkoholafvænning

De fleste danskere med et misbrug er helt ”almindelige” mennesker, med familie, bolig, arbejde og andet. For disse ressourcestærke personer vil en ambulant alkoholbehandling være at foretrække.

”Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi”

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering” 

Sundhedsstyrelsen

Det har en positiv effekt hvis man kan blive i vante omgivelser, samtidig med man er i behandling. Når man skal skabe en stor forandring, er hjemmebanen den bedste øvebane. Der er mange fordele ved at vælge ambulant behandling. En anden fordel er hvis man vælger en privat behandling som her hos A Misbrugsbehandling, så kan man modtage alkoholafvænning udenfor normal arbejdstid. Det er rart at kunne passe sit arbejde og der er naturligvis også nogle økonomiske fordele i det, plus man kan uden de store problemer være helt anonym og helt selv bestemme hvem der skal vide om man er i behandling.

Intensiv alkoholafvænning

Det vigtigste er at vælge den rigtige ambulante behandling og hvis man som de fleste andre der søger behandling, har haft alkoholproblemer i mange år, vil et intensivt forløb højst sandsynligt være det bedste. Et misbrug og ændring af en så stor vane, vil sjældent kunne gøres gennem få ugentlige samtaler. De intensive forløb vil ofte tilbyde en 10-12 timers behandling om ugen, med gruppeterapi, foredrag, undervisning og personlige terapeutiske opgaver der sikrer en positiv forandring og udvikling. Hvilket er essentielt for at skabe gode rammer til et nyt liv som ædru og clean.

En sådan forandring er ikke nem og der er mange faldgruber. Derfor vil det altid være en stor fordel at give sig nogle dage til at vælge den helt rigtige behandling første gang. Det er aldrig en skam at bede hjælp. Vi har alle brug for det en gang imellem.